Tin tức và Thông cáo Báo chí

Tin tức và Thông cáo Báo chí

 • 17 tháng 4, 2019

  ADEPT Đạt được các cột mốc mới về tăng cường hiệu quả công việc trong ngành điều dưỡng

 • 9 tháng 11, 2017

  Giải pháp dành cho Bệnh viện ADEPT được vinh danh Sản phẩm Đoạt Giải Sáng Tạo.

 • 6 tháng 11, 2017

  Giải pháp dành cho Bệnh viện ADEPT được vinh danh Sản phẩm vào Vòng Chung Kết Giải Thưởng Sáng Tạo.

 • 2 tháng 11, 2015

  Hôm nay Applied Science, Inc. (“ASI”) công bố William (Bill) Mercer gia nhập hội đồng giám đốc của công ty.

 • 25 tháng 2, 2015

  Quy chế MDDS của FDA áp dụng cho các Giải pháp Phần mềm BEPAS và ADEPT. Quy định MDDS giúp dễ ứng dụng và bảo trì các giải pháp tích hợp dữ liệu hơn.

 • 1 tháng 5, 2014

  Applied Science, Inc. và Blood Bank Computer Systems Công bố chứng nhận HemoFlow 400XS và Dữ liệu Giải pháp Báo cáo Hoạt động Lấy máu để Xử lý với Ứng dụng Chính BBCS

 • 23 tháng 4, 2014

  Applied Science, Inc. Bổ sung thêm Hai cựu chuyên gia ngành y tế vào Hội đồng Giám đốc của công ty

 • 4 tháng 6, 2013

  Applied Science, Inc. Ký thỏa thuận Cấp phép Toàn cầu Độc quyền với AimaSys LLC về các giải pháp tích hợp dữ liệu, giao diện, và tự động hóa quy trình.