Steven M. Gluckstern

Steven Gluckstern đóng góp cho hội đồng quản trị ASI nhiều kinh nghiệm quý báu về kinh doanh và điều hành trong lĩnh vực thiết bị y tế, tái bảo hiểm, các dịch vụ tài chính và nông nghiệp. Vai trò gần đây nhất mà ông đảm nhiệm là Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành của Santa Fe Farms, một cơ sở trồng Cần Sa toàn diện hiện hoạt động ở New Mexico. Là một doanh nhân thành đạt, ông Gluckstern cũng là người đồng sáng lập Centre Reinsurance, một trong những doanh nghiệp tái bảo hiểm phát triển nhanh nhất trong lịch sử, từng được tập đoàn Zurich Financial Services Group mua lại. Ngoài việc nắm giữ các vị trí điều hành và tài chính, ông còn đồng sáng lập công ty Capital Z Partners trị giá hơn 4 tỷ đô-la - công ty quản lý vốn sở hữu tư nhân/tài sản phi truyền thống. Ông Gluckstern từng làm việc cho đại tỷ phú đầu tư Warren Buffet và làm Tổng Giám Đốc phụ trách các hoạt động tái bảo hiểm cho Berkshire Hathaway Insurance Group, Chủ Tịch công ty Columbia Insurance Company, và Phó Chủ Tịch Cấp Cao của công ty National Indemnity Company. 

Trước đó ông từng làm Giám Đốc Tài Chính của công ty Healthco Inc., nhà phân phối các sản phẩm nha khoa lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Ông Gluckstern cũng đóng góp các kỹ năng quản lý doanh nghiệp của mình cho nhiều chương trình giáo dục và hoạt động thiện nguyện. Ông đảm trách nhiều vị trí trong hội đồng quản trị, trong đó bao gồm thành viên hội đồng quản trị của công ty Santa Fe Farms LLC, Teachercraft, LLC, Amherst College, thành viên Hội Đồng Cố Vấn của trường Stanford Graduate School of Business, và người đồng sáng lập The Telluride Academy. Ông Gluckstern có bằng Cử nhân của Trường Amherst, và Tiến sĩ Giáo dục của trường đại học University of Massachusetts, và Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (M.B.A.) của trường Stanford.