Lưu trữ máu

Phần Mềm Lưu Trữ Máu

Quản lý dữ liệu, thông tin và công cụ dữ liệu để quản lý hoạt động của bạn hiệu quả hơn

software

Các thiết bị HemoFlow

Bộ Pha trộn/Cân với các tính năng dữ liệu hiện có cho phép kết nối tối ưu và dễ sử dụng

hemoflow device

Phụ kiện HemoFlow

Các phụ kiện phần cứng giúp thiết bị HemoFlow đáp ứng được các nhu cầu riêng biệt của bạn.

Accessories image

 

Khách hàng Sử dụng Sản phẩm HemoFlow

 • The Blood Connection logo
 • Cascade logo
 • Central Company
 • Community BC Company
 • Delmarva logo
 • Gulf Coast Regional Blood Center logo
 • ITM Company
 • Lifeline Company
 • LifeShare logo
 • LifeStream logo
 • Michigan Blood logo
 • Miller-Keystone logo
 • New York Blood Center logo
 • OneBlood Center logo
 • Ozarks Company
 • Smarys Company
 • San Diego Blood Bank logo