Liên lạc với Chúng tôi

Liên lạc với Chúng tôi

Các ô đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc phải điền.

Văn phòng Tổng Công ty

983 Golden Gate Terrace
Grass Valley
California 95945

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX

+1 530-273-8299 (điện thoại)
+1 866.436.6356 (số điện thoại gọi miễn phí)
+1 530.273.8399 (fax)

Tổng Công ty
info@applied-science.com

Ban Bán hàng
sales@applied-science.com

Ban Bảo dưỡng và Hỗ trợ
service@applied-science.com

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.