Liên lạc với Chúng tôi

Liên lạc với Chúng tôi

Các ô đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc phải điền.

Văn phòng Tổng Công ty

983 Golden Gate Terrace
Grass Valley
California 95945

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 530.273.8299 (điện thoại)
+1 866.436.6356 (số điện thoại gọi miễn phí)

Tổng Công ty
info@applied-science.com

Ban Bán hàng
sales@applied-science.com

Đặt hàng
applied_science_orders@applied-science.com

Ban Bảo dưỡng và Hỗ trợ
service@applied-science.com

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.