HemoVue


Dữ liệu Thời Gian thực Tức thời

HemoVue là một hệ thống báo cáo trên mạng đám mây, cung cấp thông tin lấy máu tức thời và thông số phân tích trên màn hình với Thiết bị Lấy máu HemoFlow của bạn. Thiết bị này cho phép những người điều hành hoạt động đạt được mục tiêu nhờ nắm rõ hơn các hoạt động trong đó bao gồm thông số thống kê về sản lượng hàng ngày và kết quả công việc của nhân viên.

Truy Cập Dữ Liệu Tức Thời

Có thể trình duyệt web qua máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh — không cần phải truy cập BECS!

Thông tin hoạt động có sẵn ngay tức thời

benefits qns
benefits phlebotomy

Tương thích với các Thiết bị Hiện có

Dữ liệu lấy máu truyền qua HemoFlow 400XS và/hoặc nguồn dữ liệu hay thiết bị khác

Không cần phần cứng mới hoặc bổ sung thêm phần cứng khác

Biến Dữ liệu thành Trí tuệ

Dữ liệu tức thời cung cấp thông tin quan trọng và cái nhìn sâu sắc về hoạt động

Dữ liệu có thể phân loại theo ngày giờ và địa điểm

Cho phép ra quyết định khách quan và tức thời

benefits vbv
access icon

Theo dõi Nhân viên

Theo dõi số lượng công việc vượt định mức và chưa đạt định mức của nhân viên

checked list icon

Theo dõi Năng suất Làm việc

Nắm rõ thông tin về số lượng lấy máu đạt định mức và không đạt định mức tại tất cả các địa điểm

encryption icon

Dễ Thực hiện

Không cần truy cập BEC hoặc các nguồn hỗ trợ IT

vendor neutral icon

Dữ liệu và Thông số Phân tích

Theo dõi KPI, xác định các xu hướng, và phân tích thông số so sánh

audit trail icon

Chia sẻ Dữ liệu

Chia sẻ thông tin với các ban khác, cấp lãnh đạo, nhân viên, và cấp quản lý điều hành

intuitive icon

Truy Cập Dễ Dàng

Truy cập trình duyệt web cho phép nắm rõ thông tin hoạt động ở mọi lúc mọi nơi