CMRS

CMRS

Giải pháp Báo cáo Quản lý Hoạt động lấy máu

CMRS là sản phẩm phần mềm độc quyền kết nối các thiết bị HemoFlow XS để cung cấp tính năng giám sát thời gian thực, chuẩn hóa quy trình hợp thức hóa, và truyền dữ liệu tới các BECS.

Chuẩn hóa Quy trình Hợp thức hóa

Quy trình được đồng bộ để đảm bảo sự nhất quán

Cung cấp các báo cáo hợp thức hóa có thể in ra để dễ dàng lưu hồ sơ

Cho phép lưu hồ sơ đầy đủ về quá trình kiểm tra

nurse holding tablet
doctor holding tablet

Giám sát Thời gian thực

Thông tin có sẵn tức thời qua máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động

Cho phép thực hiện các điều chỉnh trong ngày, khi có cơ hội

device connectivity icon

Khả năng Kết nối Thiết bị

Bảo đảm tính liên tục giữa các thiết bị HemoFlow

device validation icon

Hợp thức hóa Thiết bị

Thực hiện một quy trình chuẩn hóa để nâng cao tính nhất quán

printed validation record icon

Hồ sơ Hợp thức hóa trên Giấy

Giúp loại bỏ sai sót chứng từ

device firmware upgrades icon

Các Nâng cấp Phần cứng Thiết bị

Cung cấp các lựa chọn nâng cấp thiết bị toàn diện một chạm

data export icon

Kết xuất Dữ liệu

Cho phép phân tích dữ liệu bằng cách công cụ phân tích kinh doanh tiêu chuẩn

configurable export options icon

Các Lựa chọn Kết xuất Dữ liệu có thể Điều chỉnh

Cung cấp tính năng xuất dữ liệu tiêu chuẩn chẳng hạn như CSV, XML, và định dạng chữ

access icon

Khả năng Kết nối Tùy theo từng Nhà Cung ứng

Khả năng kết nối tối ưu cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của các nhà cung ứng

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn CMRS để đáp ứng các nhu cầu hoạt động của bạn, từ CMRS Standard kèm sẵn miễn phí cho đến CMRS Data và CMRS Connect theo lựa chọn đăng ký, trong đó bao gồm Nền Phân tích HemoVue để quản lý dữ liệu thời gian thực.

  Cmrs
Standard
Cmrs
Data
Cmrs
Connect
Khả năng Kết nối Thiết bị Từ xa      
Hợp thức hóa Thiết bị      
Hồ sơ Hợp thức hóa trên Giấy      
Phần mềm Phân tích HemoVue      
Giám sát Thiết bị Thời gian thực      
Các Nâng cấp Phần cứng Thiết bị      
Kết xuất Dữ liệu      
Các Lựa chọn Kết xuất Dữ liệu có thể Điều chỉnh      
Khả năng Kết nối theo từng Nhà Cung ứng