Các Ấn phẩm

article image

Tạp chí Quản lý Điều dưỡng

Tự động Nhập Dữ liệu Cải thiện Chi phí, Chất lượng, Hiệu suất và Sự Hài lòng trong Công việc trong Đơn vị Điều dưỡng Bệnh viện.

TẢI XUỐNG PDF

 

Dung tích máu Có thể Điều chỉnh (VBV)

Giải pháp hữu hiệu cho một vấn đề đáng lo ngại trên thị trường y tế.

TẢI XUỐNG PDF

 

Các Hệ thống Máu (BSI)

Các Hệ thống Máu nhận thấy số lượng lấy huyết tương tăng với ứng dụng thiết bị Hemoflow 400XS và Dung tích Máu Có thể Điều chỉnh (VBV).

TẢI XUỐNG PDF

 

New York Blood Center

Ảnh hưởng Tích cực của việc Chuyển từ Sử dụng các Thiết bị Cân Lưu động sang Thiết bị Cân Pha trộn Tự động

TẢI XUỐNG PDF

 

OneBlood

OneBlood đã thu được nhiều lợi ích rõ rệt từ việc ứng dụng Dung tích Máu Có thể Điều chỉnh (VBV) trong quy trình lấy máu của họ.

TẢI XUỐNG PDF