Các bằng sáng chế

Bộ Pha Trộn và Cân Máu Di Động HemoFlow

Applied Science đã nộp đơn đăng ký và đã được bảo vệ bằng sáng chế tại Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Hồ sơ xin cấp bằng sáng chế đã được phê duyệt và đang chờ phê duyệt cho các tính năng, phương pháp và hệ thống liên quan đến hiệu suất lưu trữ máu, lấy máu, và thiết bị lấy máu HemoFlow bao gồm:

 

Ấn Phẩm Hoa Kỳ số US-2022-0370693-A1

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 11,426,498 B2

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9,697,337

Ấn Phẩm Hoa Kỳ số 2015/0073832

Ấn Phẩm Hoa Kỳ số 2015/0343123

Ấn Phẩm EP số 3148438

Bằng sáng chế CN số ZL 2012 8 0017571.5

Bằng sáng chế KR số 10-1451381

Bằng sáng chế KR số 10-1509051

Bằng sáng chế NZ số 616771

Bằng sáng chế ZA số 2013/06983