BEPAS

BEPAS

Giải pháp Tự động hóa Quy trình Thiết lập Máu

Kết nối BẤT KỲ thiết bị nào với BẤT KỲ BECS nào

BEPAS cho phép bạn kết nối BẤT KỲ thiết bị nào với BẤT KỲ BECS nào và tạo cơ hội để tối đa hóa các đầu tư công nghệ hiện tại và không cần phải phụ thuộc vào nhà cung ứng.

BEPAS cho phép lưu chứng từ đầy đủ và chính xác mà không cần in ra giấy, tuân thủ SOP và có khả năng lưu trữ dữ liệu đầy đủ về quá trình kiểm tra.

Tăng Hiệu suất Hoạt động

BEPAS bảo đảm lưu giữ hồ sơ người hiến tặng đầy đủ và chính xác và các hệ thống BECS hoàn toàn không cần in ra giấy.

Giảm thời gian nhân viên cần để thực hiện công việc hành chính và cho phép họ dành nhiều thời gian chăm sóc người hiến máu

benefits efficiency tablet
benefits investments tablet

Tối đa hóa các Khoản Đầu tư

BEPAS cho phép khách hàng sử dụng các thiết bị và cơ sở hạ tầng IT hiện có

Cung cấp các trung tâm có khả năng tăng ROI trên các thiết bị hiện tại

Cho phép các trung tâm mua các thiết bị và hệ thống IT “tốt nhất” mà không cần lo lắng về các vấn đề kết nối liên hoàn

Bảo Đảm độ Chính Xác

BEPAS giúp giảm thiểu các sai sót ghi chép dữ liệu trong quy trình thực hiện thủ công

Giảm thời gian, công sức và chi phí cần thiết để chỉnh sửa dữ liệu thiếu hoặc sai

Tăng độ an toàn cho người hiến tặng nhờ hồ sơ chính xác hơn

Có thể giảm bớt công việc kiểm tra và các chi phí liên quan

benefits vbv tablet
benefits connects tablet

Tăng Khả Năng Kết Nối

BEPAS kết nối các thiết bị có thể truyền nhận dữ liệu tới các hệ thống BECS của bạn, tạo nên một hệ thống chặt chẽ duy nhất

Bạn không cần mua thiết bị mới để kết nối với BECS hiện tại

Giảm nhu cầu cần huấn luyện và chứng nhận cho các chuyên gia IT của công ty

Giúp Đơn giản hóa Quy trình Thực hiện

BEPAS được coi là MDDS, do đó không cần đến các yêu cầu khó khăn của FDA

benefits simplicity tablet