ADEPT Infographic

ADEPT logo

Công nghệ Quy trình Nhập Dữ liệu Tự động

Kết nối BẤT KỲ thiết bị nào với BẤT KỲ hệ thống EMR nào

 

 

Adept benefits venn diagram

NHÂN VIÊN Y TÁ
Nurses
  • Giảm thời gian nhập dữ liệu và các sai sót có thể xảy ra
  • Tăng thời gian dành cho bệnh nhân và tăng mức độ hài lòng cho công việc
CÁC BÁC SĨ
Doctors
  • Có được nhiều thông tin bệnh nhân cập nhật hơn và cải tiến chất lượng chăm sóc chữa trị
  • Tối ưu hóa kết quả chẩn đoán và các hệ thống cảnh báo sớm dành cho bệnh nhân
BỆNH NHÂN
Patients
  • Được chăm sóc điều trị có trọng tâm với thông tin kịp thời và toàn diện hơn, có thể mang lại kết quả tốt hơn
CẤP QUẢN LÝ
Administrators
  • Tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên
  • Cải thiện ROI cho các khoản đầu tư hiện tại và giảm chi phí tổng thể
BAN IT
IT Departments
  • Đơn giản hóa việc thực hiện mà không cần thay đổi cơ sở hạ tầng IT hiện tại
  • Không cần phụ thuộc vào nhà cung ứng