Accessories

 

ASI đã thiết lập nhiều sản phẩm và phụ kiện chuyên dụng và cải tiến chức năng và tính tiện dụng của các thiết bị cũng như giải pháp của chúng tôi, qua đó giúp cải tiến hiệu quả hoạt động.

KHUNG GẮN STRUB
Số 9-0000-0505

Khung gắn Strub để cài thiết bị HemoFlow trên giường di động Strub (có thể tương thích với các loại giường khung vuông khác).

KHUNG GẮN GIƯỜNG US
Số 9-0000-0508

Khung gắn Giường US gắn kèm phía sau thiết bị HemoFlow và sau đó cài vào giường với bất kỳ hệ thống gắn chốt hai lỗ nào. Có sẵn chốt điều chỉnh ở giữa để cân bằng độ nghiêng của thiết bị HemoFlow.

KHUNG GẮN XOAY
Số 9-0000-0504

Khung gắn Xoay gắn vào giường và thiết bị HemoFlow gắn lên chốt. Cánh tay đòn trên cần gắn cho phép đẩy thiết bị lên sát giường và có thể sử dụng trong môi trường lưu động.

TRỤ ĐỨNG
Số 9-0000-0106 (cao 30 feet)
Số 9-0000-0107 (cao 24 feet)

Trụ đứng để sử dụng cùng với các thiết bị HemoFlow ở các địa điểm cố định. Có hai loại chiều cao: 30 feet và 24 feet.

CÁP AUTOSET
Số 9-0000-0903

Dây cáp Autoset để sử dụng với phần mềm Autoset. Kết nối giữa cổng nối tiếp ở phía sau thiết bị HemoFlow và cổng USB trên máy tính chủ.

HỘP VẬN CHUYỂN
Số 9-0000-0004

Hộp Vận chuyển đựng hai thiết bị HemoFlow, hai khay túi, và trọng lượng hiệu chuẩn. Nạp điện cho hai thiết bị HemoFlow. Nạp điện/Chờ nạp điện cho các màn hình LED cung cấp ở bên cạnh hộp đựng.

MODEM TÁM XA XBEE 3
Số 9-0000-0911

Sử dụng cùng với HemoFlow 400XS và CMRS

TRỌNG LƯỢNG HIỆU CHUẨN 500
Số 9-0000-0602

Trọng lượng Hiệu chuẩn đã được NIST Chứng nhận 500 Gram được dùng để hiệu chuẩn thiết bị HemoFlow.

BỘ DỤNG CỤ NẠP ĐIỆN
Số 9-0000-0304

Bộ Dụng cụ Nạp điện loại dành cho Ngành Y tế được sử dụng để nạp điện cho các thiết bị HemoFlow, có thể sử dụng riêng hoặc cùng với Hộp Vận chuyển tùy chọn. Có các bộ điều hợp phích cắm (100-240V-50hz/60hz).

KHAY TÚI SÂU
Số 9-0000-0204

Bộ Khay túi sâu gắn kèm với thiết bị Hemoflow và đựng tập túi lấy máu.