Steven M. Gluckstern

Dala ni Steven Glucksternsa board ng ASI ang matibay na karanasan sa pagiging negosyante at tagapamahala sa larangan ng mga aparatong medikal, muling pagpapaseguro, serbisyo sa pananalapi at sa larngan ng agrikultura. Ang pinakahuli niyang posisyon ay bilang Tagapangulo at Punong Tagapamahalang Opisyal ng Santa Fe Farms, isang lubos na integratibong operasyon ng Hemp na nakabase sa New Mexico.  Bilang matagumpay na negosyante, kasama si Mr. Gluckstern sa naging tagapagtatag ng Centre Reinsurance, isa sa pinakamabilis na lumagong negosyo sa kasaysayan, na naging pag-aari ng Zurich Financial Services Group. Doon, dagdag pa sa paghawak ng iba't ibang posisyon na ehekutibo at pinansiyal, kasama siya sa nagtatag ng $4+ bilyon Capital Z Partners, isang alternatibong negosyo para sa pamamahala ng pag-aari/pribadong equity. Bago doon, nagtrabaho si Mr. Gluckstern para sa namumuhunang si Warren Buffet at naglingkod bilang Punong Tagapamahala ng mga operasyon sa muling pagpapaseguro para sa Berkshire Hathaway Insurance Group, Presidente ng Columbia Insurance Company, at Nakatataas na Bise Presidente ng National Indemnity Company. 

Nauna rito ay naging Chief Financial Officer siya ng Healthco Inc., na noon ay ang pinakamalaking tagapamahagi ng mga productong dental. Nailapat rin ni Mr. Gluckstern ang kanyang mga kakayahan bilang entrepreneur sa maraming mga programang pang-edukasyon at pilantropo. Kabilang sa kanyang maraming posisyon sa board ang pagiging trustee para sa Santa Fe Farms LLC, Teachercraft, LLC, Amherst College, miyembro ng Advisory Council ng Stanford Graduate School of Business, at kasamang nagtatag ng Telluride Academy. Si Mr. Gluckstern ay may B.A. mula sa Amherst, Ed.D mula sa University of Massachusetts, at M.B.A mula sa Stanford.