News and Press Releases

 • May 29, 2020

  Applied Science, Inc. announces the appointment of Michael A. Jones to board of directors.

 • Sep 04, 2019

  Applied Science, Inc. announces the appointment of new Directors.

 • Apr 17, 2019

  ADEPT Naabot ang mga Bagong Milestone sa Pagpapabuti ng Daloy ng Trabaho ng Nursing.

 • Nov 09, 2017

  ADEPT Hospital Solution ay Kinilalang Innovation Winner.

 • Nov 06, 2017

  ADEPT Hospital Solution Kinilala bilang Innovation Finalist.

 • Nov 02, 2015

  Applied Science, Inc. (“ASI”) inanunsyo ngayon na siWilliam (Bill) Mercer ay lumahok sa lupon ng mga direktor ng kompanya

 • Feb 25, 2015

  Ang mga Panuntunan ng FDA para sa MDDS na magagamit para sa BEPAS at sa ADEPT na mga Software Solution. Ang MDDS na designasyon ay nagpapahintulot sa mas madaling adapsyon at pagpapanatili ng mga solusyon para sa integrasyon ng data

 • May 01, 2014

  Ipinauunawa ng Applied Science, Inc. and Blood Bank Computer Systems ang Sertipikasyon ng HemoFlow 400XS at ng Collections Management Reporting Solution Data para sa pagproseso ng Pangunahing Pag-apply sa BBCS

 • Apr 23, 2014

  Ang Applied Science, Inc. Ay Nagdagdag ng Dalawang Beterano sa Industriya ng Pangangalagang Pangkalusugan sa Lupon ng mga Direktor

 • Jun 04, 2013

  Ang Applied Science, Inc. ay Lumagda sa Exclusive Worldwide Licencing Agreement sa AimaSys LLC para sa Integrasyon ng Data, Interface at Mga Solusyon sa Proseso ng Awtomasyon.