Mission

Ang APPLIED SCIENCE ay nakatalaga sa pagpapakalat ng kapangyarihan ng proseso ng awtomasyon at data upang tulungan ang mga kostumer sa medikal na sektor na mabawasan ang gastos at ma-optimize ang pagka-epektibo ng kanilang operasyon.