Mga Patotoo ukol sa Produkto


Mas madali ang multi-tasking ngayon

Nakumpleto ng organisasyong OneBlood ang proyekto ng implementasyon ng Hemoflow device at tumanggap ng maraming magagandang rebyu mula sa mga tauhan tungkol sa kung gaano kadaling gamitin ang device.

Binanggit ng mga tauhan ang ilan sa mga benep-isyo kabilang ang: kakayahang makakuha ng mas maraming UB o Dugo na di pa Naproseso kaysa dati, mas madali ang buong proseso ng phlebotomy , malaking tulong ang countdown ng scrub time, mas madali ang multitasking at posibleng pagsabay-sabayin ang mga donor.

Ang implementasyon ng HemoFlow device ay napakalaking tagumpay para sa organisasyon.

Angelica Dragotas, PMP
PMO Project Manager
OneBlood

 

Madaling gamitin at kumpleto ang integrasyon

"Isinakatuparan namin ang HemoFlow 400 XS na mga mixer noong 2015. Naging madali ang implementasyon sa tulong ng mga suportang tauhan sa Applied Science. Ang mga mixer ay napakadaling gamitin at higit sa lahat ay, kumpleto ang integrasyon nito sa ating sistema na BECS . Nabigyan tayo ng pagkakataon sa integrasyon na magsagawa ng proseso ng donasyon na lubusang walang ginagamit na papel. Ang variable blood volume na katangian ay nagpadami ng volume ng plasma mula sa mga yunit ng buong dugo na samakatuwid ay nagdagdag sa ating kita. Maliban sa mixer na kumakabit sa mga tinarget na volume na unang dinetermina, maaari din itong iset na kumabit sa isang unang dineterminang oras upang maiwasan ang maksimum na oras ng pagkuha. Napakasaya namin sa device na ito!”

Kay Loftis, RN
Director of Donor Services
The Blood Connection

Ligtas at mahusay na napararami ang koleksyon

Ang Blood Bank ng Delmarva (BBD) ay nag-implement ng HemoFlow 400XS noong Marso 2014, bilang kapalit ng mga HemoFlow 300 na modelo na ginagamit sa mga fix na lugar at mga mobile. Ang bago, gayunman ay may kaparehong disenyo ay nagustuhan ng mga tauhan at naglaan ng madaling transisyon.

Ang HemoFlow 400XS, na kasamang ginagamit sa opsyon na Variable Blood Volume (VBV) na software, ay ligtas na nagpaparami ng indibidwal na koleksyon ayon sa nilagay na kasarian ng donor, taas, at timbang. Ang Sistema ng Pag-uulat ng Pamamahala ng Koleksyon (CMRS) na software ay naglalaan ng platform para ma-costumize ng mga sentro ng donasyon ng dugo ang kompigurasyon ng operasyon at mapagsama-sama ang data para mapanatili. Ang mga kompigurasyon, tulad ng limitasyon ng oras, mga pag-scan ng bar code na kinakailangan, mga tatak para sa insidente ng patalastas, ay naglalaan ng mga karagdagang parametro para sa kaligtasan ng donor at ng mga istratehiya para mabawasan ang mga pagkakamali. Nilalagay ng mga software na CMRS ang mga nililipat na data sa isang output file para sa elektronikong pag-iimbak, kaya nababawan ang pangangailangan para sa nakasulat na araw-araw na form para sa calibration ng humigit-kumulang 70 iskala. Inaasahan namin ang mga upgrade sa hinaharap at ang patuloy na tagumpay gamit ang mga iskalang ito.

Amanda R. Miller, RN
Operations Support Associate – Donor Services
Blood Bank of Delmarva

HemoFlow Blood Scale at Mixer: Mas maliit, mas mabilis, mas maganda, mas ligtas

Ang Gulf Coast Regional Blood Center ay gumawa ng magandang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga donor noong Nobyembre 2012, nang matuklasan ng departamento ng Mobile Collection ang pangangailangan na palitan ang tradisyunal na iskala sa pagdaloy na ginagamit upang sukatin ang kapal ng dugo habang kinukuha ito. Ang layunin ay i-maximize ang pagka-epektibo habang isinasaalang-alang ang mga mobile setting kung saan pinakamahalagan ang espasyo.

Isang pangkat para sa cross functional na proyekto ay gumugol ng 14 na buwan sa pagsasagawa ng malawakang pananaliksik, pagbalida at pagsasanay bago ang implementasyon ng 3.5-pound na HemoFlow 400XS nang mga unang linggo ng Enero 2014. Bagamat ang device ay orihinal na nilalayong gamitin nang may mga mobile na drive, Nalaman ng Neighborhood Donor Center na mga manager ang pagkaepektibo nito para sa mga fix na lugar ng donasyon. Ayon sa mga feedback ng aming mga tauhan ay ligtas at madaling gamitin ang 400XS.

Marahil ang pinaka-magagamit na katangian ng 400XS ay ang kung paano nito tinututukan ang iba-ibang volume ng dugo, na potensyal na nakakabawas sa mga reaksyon habang pinararami ang koleksyon. Maaaring mag-input ang teknisyan ng timbang ng donor, taas at kasarian, at ang device ay awtomatikong yayapos sa tubo oras na nakoleta na ang pinakamaraming dami ng dugo. Dahil dito ay naiiwasan ang paglabis ng nakukuha at nababawasan ang dami ng mga yunit na hindi supisyente habang pinagaganda ang koleksyon. dagdag pa rito, inuuga ng bag tray ang sarili para haluin ang dugo at ang anti-coagulant, na nagpapalaya sa teknisyan para makatutok sa iba pang aspektong pangkaligtasan ng donor.

Ang pagbili ng humigit kumulang na 150 yunit ng HF 400 XS ay nagpatibay sa posisyon ng Blood Center bilang nangunguna sa industriya sa rehiyon ng Gulf coast.

Lynn Raggio
Gulf Coast Regional Blood Center