CMRS

CMRS (SPPS)

Collection Management Reporting Solution

Ang CMRS may nagmamay-aring produktong software na nagkokonekta sa mga HemoFlow XS device upang makapaglaan ng pagsubaybay sa kaorasan, istandardisasyon ng proseso ng balidasyon, at paglilipat ng data sa BECS.

Istandardisasyon ng Proseso ng Balidasyon

Ang proseso ay naka-streamline para maging konsistent

Naglalaan ng mga ulat ng balidasyon na puwedeng iprint para sa madaling pagtatago ng rekord

Nakakapagmentina ng isang kompletong bakas ng awdit

nurse holding tablet
doctor holding tablet

Pagsubaybay sa Kaorasan

Makukuha ang impormasyon sa kaorasan gamit ang laptop o computer para sa mas mahusay na operasyon

Hinahayaang makagawa ng adjustment sa araw, kung hinihingi ng pagkakataon

device connectivity icon

Konektibidad ng Device

Tinitiyak ang tuloy-tuloy na kuneksyon ng mga HemoFlow device

device validation icon

Balidasyon ng Device

Pinagtitibay ang isang istandard na proseso para sa higit na konsistensi

printed validation record icon

Nakaprint na Ulat ng Balidasyon

Tumutulong sa pagbabawas ng mga pagkakamali sa dokumentasyon

device firmware upgrades icon

Upgrade ng Device Firmware

Naglalaan ng isang-pindot-lamang na lubusang upgrade ng device

data export icon

Pag-export ng Data

Hinahayaan ng pagtataya ng data gamit ang mga istandard na kagamitan ng negosyo sa pag-aanlisa

configurable export options icon

Mga Opsyon sa Pag-export na Maaaring I-configure

Naglalaan ng istandard na output ng data tulad ng CSV, XCL, at mga format na text

access icon

Konektibidad na Partikular sa Nangangalakal

Naghahandog ng pinakamagandang konektibidad upang matugunan ang mga tukoy na pangangailangan ng nangangalakal

Naghahandog kami ng iba-ibang opsyon sa CMRS upang matugunan ang mga pangangailangan ng inyong operasyon mula sa komplimentaryong Istandard na CMRS hanggang sa mga CMRS Data sa pamamagitan ng subskripsyon at CMRS Connect na may kasamang HemoVue Analytics Platform para sa pamamahala ng data sa kaorasan.

  Cmrs
Standard
Cmrs
Data
Cmrs
Connect
Konektibidad ng Remote na Device      
Balidasyon ng Device      
Nakaprint na Ulat ng Balidasyon      
Software na HemoVue Analytics      
Nasa Kaorasan na Pagsubaybay ng Device      
Mga Upgrade ng Device Firmware      
Pag-export ng Data      
Mga Opsyon sa Pag-export na Mako-configure      
Konektibidad na Partikular sa Nangangalakal