BEPAS

BEPAS

Blood Establishment Process Automation Solution

Ikinukunekta ang ANUMANG device sa ANUMANG BECS

Sa BEPAS ay nakakakunekta kayo sa ANUMANG device gamit ang ANUMANG BECS at nagkakaroon ng pagkakataon na ma-maximize ang mga kasalukuyang pamumuhunan sa teknolohiya at lumaya sa mangangalakal.

Sa BEPAS ay nagkakaroon ng kumpleto at wastong dokumentasyong wala sa papel, SOP na pagsunod at kakayahan sa lubusang pagbakas sa awdit.

Pinagbubuti ang Pagka-epektibo

Tinitiyak ng BEPAS ang mga kumpleto at wastong rekord ng donor at mga sistemang BECS na talagang walang gagamiting papel.

Nababawasan ang oras na gugugulin ng inyong mga tauhan sa mga gawaing administratibo at nadadagdagan ang kanilang oras sa pangangalaga ng donor.

benefits efficiency tablet
benefits investments tablet

Pag-maximize ng Mga Pamumuhunan

Hinahayaan ng BEPAS na magamit ng mga kostumer ang mga umiiral na device at imprastrakturang IT

Nagbibigay sa mga sentro ng kakayahang mapataas ang ROI sa mga umiiral na device

Hinahayaan ang mga sentro na magkaroon ng mga "pinaka-mahusay na klase" ng device at mga sistemang IT nang hindi mag-aalala sa mga usapin ng konektibidad

Tinitiyak ang Kawastuan

Nababawasan ng BEPAS ang mga pagkakamali sa transkirpsyon na nangyayari sa manwal na proseso

Nakakabawas sa oras, hirap at kailangang halaga sa pagtatama ng nawawala o maling data

Nadadagdagan ang kaligtasan ng donor dahil sa mga higit na wastong rekord

May potensyal na nakababawas sa mga awdit at mga kaugnay na gastos

benefits vbv tablet
benefits connects tablet

Pagpapagana ng pagkakakonekta

Kinukunekta ng BEPAS sa iyong mga sistemang BECS ang mga device na data-enabled na lumilikha ng buo, nag-iisang sistema

Tinatanggal ang pangangailangan mong bumili ng mga bagong device na ikukunekta sa iyong mga umiiral na BECS

Nababawasan ang pangangailangan sa pagsasanay at sertipikasyon ng iyong mga propesyunal sa IT

Simple ang Inilalaan

Ang BEPAS ay nakatalaga bilang MDDS, na nag-aalis sa mahihirap na hinihingi ng FDA

benefits simplicity tablet