ADEPT Infographic

ADEPT logo

Automated Data Entry Process Technology

Kinukunekta ang ANUMANG device sa ANUMANG sistema na EMR

 

 

Adept benefits venn diagram

Mga Nurse
Nurses
  • Nakakatipid sa oras ng pagpapasok ng data at mga posibleng pagkakamali
  • Nadadagdagan ang oras sa mga pasyente at mas nagiging masaya sa lugar ng trabaho
MGA DOKTOR
Doctors
  • Nakakakuha ng mas napapanahong impormasyon ng pasyente at pinabubuti ang pangangalaga
  • Pinagbubuti ang mga resulta ng dayagnostiko at mga sistema ng maagang babala
MGA PASYENTE
Patients
  • Nakakakuha ng tutok na pangangalaga na kinapapalooban ng napapanahong impormasyon na maaaring humantng sa mas magandang resulta
MGA ADMINISTRADOR
Administrators
  • Higit na produktibo ang mga tauhan
  • Tumataas ang ROI sa umiiral na mga pamumuhunan at nababawasan ang mga kabuuang gastos
MGA DEPARTAMENTONG IT
IT Departments
  • Simpleng implementasyon nang walang pagbabago sa mga umiiral na imprastrakturang IT
  • Pinananatili ang kalayaan sa mangangalakal