Accessories

 

Ang ASI ay nakagawa ng maraming mga katangi-tanging produkto at aksesorya na nagpapaunlad sa madaling paggamit at paggana ng ating mga device at mga solusyon at hahantong sa mga paghusay ng operasyon.

STRUB MOUNTING BRACKET
Blg. 9-0000-0505

Strub Mounting Bracket para sa pag-install ng HemoFlow device sa isang Strub mobile bed (gagana rin sa ibang kama na parisukat ang frame).

US BED MOUNT BRACKET
Blg. 9-0000-0508

Ang US Bed Mounting Bracket ay kumakabit sa likod ng HemoFlow na device at pagkatapos ay nai-install sa mga kama na may anumang dalawang butas na sistemang kabitan. May nakalaan na pang-gitnang turnilyo para pantayin ang HemoFlow device.

SWIVEL MOUNT BRACKET
Blg. 9-0000-0504

Ang Swivel Mounting Bracket ay kumakabit sa kama at ang HemoFlow device ay kumakabit sa ibabaw ng pin. Umiikot ang kamay na pangkabit para maitulak ang device sa kama at magagamit sa pag-install sa mga mobile

FLOOR STAND
Blg. 9-0000-0106 (30" tall)
Blg. 9-0000-0107 (24" tall)

Ginagamit ang Floor Stand sa mga HemoFlow device sa mga naka-fix na lokasyon. May makukuhang 30" at 24" na taas.

AUTOSET CABLE
Blg. 9-0000-0903

Autoset Cable para gamitin sa Autoset na software. Kuneksyon sa pagitan ng serial port sa likod ng HemoFlow device at ng USB port sa host na PC.

TRANSPORT CASE
Blg. 9-0000-0004

Ang Casa para sa Pagbiyahe ay naglalaman ng HemoFlow device, dalawang tray na bag, at pang-calibrate na weight. Nakakapag-charge ng dalawang HemoFlow device. Makikita sa tagiliran ng kasa ang LED na Nagcha-charge/Naghihintay Mag-charge.

Xbee Wireless Modem
Blg. 9-0000-0902

Xbee Wireless Modem w/USB cable ay isang 150ft hanggang 300ft na mahabang saklaw na modem para sa wireless na komunikasyon sa pagitan ng CMRS software at ng HemoFlow 400XS device.

XSTICK USB MODEM
Blg. 9-0000-0906

XStick Wireless USB Modem na may kasamang hanggang 50 piye na saklaw para sa wireless na komunikasyon sa pagitan ng CMRS na software at ng HemoFlow 400XS na device Magagamit sa mas maliliit na sentro at mga kapaligirang mobile

500 CALIBRATION WEIGHT
Blg. 9-0000-0602

500 Gram NIST Certified Calibration Weight na ginagamit para sa calibration ng HemoFlow device

POWER SUPPLY KIT
No. 9-0000-0304

Medical Grade Power Supply na ginagamit sa pag-charge ng mga HemoFlow device, maaaring hiwalay na gamitin o kasama ng opsyonal na Casa para sa Pagbiyahe. May kasamang mga plug adapter (100-240V-50hz/60hz).

DEEP BAG TRAY
No. 9-0000-0204

Deep Bag Tray Assembly ay kumakabit sa Hemoflow device at naghahawak sa set ng koleksyon sa bag.