สิทธิบัตร

HemoFlow เครื่องชั่งและผสมเลือดแบบพกพา

Applied Science ได้ยื่นขอและได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศแล้ว สิทธิบัตรทั้งที่ได้รับแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาที่ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ วิธีการ และระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธนาคารเลือด การเจาะเก็บเลือด และอุปกรณ์เจาะเก็บเลือดของ HemoFlow มีดังนี้:

 

สิ่งพิมพ์สหรัฐเลขที่ US-2022-0370693-A1

สิทธิบัตรสหรัฐเลขที่ 11,426,498 B2

สิทธิบัตรสหรัฐเลขที่ 9,697,337

สิ่งพิมพ์สหรัฐเลขที่ 2015/0073832

สิ่งพิมพ์สหรัฐเลขที่ 2015/0343123

สิ่งพิมพ์ยุโรปเลขที่ 3148438

สิทธิบัตรจีนเลขที่ ZL 2012 8 0017571.5

สิทธิบัตรเกาหลีใต้เลขที่ 10-1451381

สิทธิบัตรเกาหลีใต้เลขที่ 10-1509051

สิทธิบัตรนิวซีแลนด์เลขที่ 616771

สิทธิบัตรแอฟริกาใต้เลขที่ 2013/06983