สิ่งพิมพ์

article image

วารสารบริหารการพยาบาล

การป้อนข้อมูลอัตโนมัติช่วยปรับปรุงต้นทุน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของงานในหน่วยพยาบาลของโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด PDF

 

ปริมาณเลือดแบบแปรผัน (VBV)

คำตอบที่ดีสำหรับปัญหาหนักในตลาดอุปกรณ์การแพทย์

ดาวน์โหลด PDF

 

ระบบเลือด (BSI)

ระบบเลือด (Blood Systems) ทำให้การรับน้ำเลือดเพิ่มขึ้นได้ด้วยเครื่อง HemoFlow 400XS และ Variable Blood Volume (VBV)

ดาวน์โหลด PDF

 

ศูนย์เลือดนิวยอร์ก

ผลกระทบที่ดีจากการเปลี่ยนเครื่องชั่งแบบทริปสเกลเป็นแบบผสมอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด PDF

 

วันบลัดด์

OneBlood ได้ประโยชน์ที่วัดค่าได้จากการใช้ Variable Blood Volume (VBV) ในกระบวนการเจาะเลือด

ดาวน์โหลด PDF