สิ่งพิมพ์

ปริมาณเลือดแบบแปรผัน (VBV)

คำตอบที่ดีสำหรับปัญหาหนักในตลาดอุปกรณ์การแพทย์

ดาวน์โหลด PDF

 

ระบบเลือด (BSI)

ระบบเลือด (Blood Systems) ทำให้การรับน้ำเลือดเพิ่มขึ้นได้ด้วยเครื่อง HemoFlow 400XS และ Variable Blood Volume (VBV)

ดาวน์โหลด PDF

 

ศูนย์เลือดนิวยอร์ก

ผลกระทบที่ดีจากการเปลี่ยนเครื่องชั่งแบบทริปสเกลเป็นแบบผสมอัตโนมัติ

ดาวน์โหลด PDF

 

วันบลัดด์

OneBlood ได้ประโยชน์ที่วัดค่าได้จากการใช้ Variable Blood Volume (VBV) ในกระบวนการเจาะเลือด

ดาวน์โหลด PDF