ภารกิจ

APPLIED SCIENCE มุ่งมั่นที่จะประยุกต์ใช้พลังของความอัตโนมัติของกระบวนการและข้อมูล เพื่อช่วยลูกค้าในอุตสาหกรรมการแพทย์ให้สามารถลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุดได้