BEPAS

BEPAS

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการในศูนย์เลือด

เชื่อมต่อุปกรณ์ทุกชนิดเข้ากับ BECS ทุกแบบ

BEPAS ทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ทุกชนิดเข้ากับ BECS ทุกแบบ และสร้างโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันสูงสุด รวมทั้งเป็นอิสระจากผู้ขาย

BEPAS ทำให้งานเอกสารเป็นระบบไร้กระดาษที่ครบถ้วนและแม่นยำ สอดคล้องตาม SOP และมีความสามารถตามรอยการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

BEPAS ทำให้การบันทึกผู้บริจาคมีความครบถ้วนและแม่นยำและระบบ BECS ที่ไร้กระดาษอย่างแท้จริง

ลดเวลาที่พนักงานของท่านจะต้องทำงานด้านธุรการและทำให้พวกเขาสามารถใช้เวลากับการดูแลผู้บริจาคได้มากขึ้น

benefits efficiency tablet
benefits investments tablet

เพิ่มผลประโยชน์จากการลงทุน

BEPAS ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่มีอยู่แล้วได้

ทำให้ศูนย์เลือดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) ของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้

ทำให้ศูนย์เลือดสามารถใช้งานอุปกรณ์และระบบไอทีที่ “ดีที่สุดในระดับชั้น” ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการเชื่อมต่อ

ยืนยันความถูกต้อง

BEPAS กำจัดความผิดพลาดของการจดบันทึกที่เป็นปัญหาหนักของกระบวนการแบบธรรมดา

ลดเวลา ความพยายาม และต้นทุนที่ต้องใช้ในการแก้ไขข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้อง

เพิ่มความปลอดภัยของผู้บริจาคด้วยบันทึกที่แม่นยำกว่าเดิม

มีศักยภาพในการลดการตรวจสอบและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

benefits vbv tablet
benefits connects tablet

เชื่อมต่อได้สะดวก

BEPAS จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้เข้ากับระบบ BECS ของท่าน เพื่อสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวและทำงานร่วมกันได้

ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ตัวใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับ BECS ที่มีอยู่เดิมของท่านอีกต่อไป

ลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและการรับรองของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของท่าน

สร้างความเรียบง่าย

BEPAS ถูกจัดว่าเป็น MDDS จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน FDA ที่ยุ่งยาก

benefits simplicity tablet